Pianka Tecnofoam I-2035

Pianka wtryskowa o gęstości 35 kg/m³

Służy jako wypełnienie do izolacji termicznej rur, przewodów i przemysłowych komór chłodniczych.

Reaktywność

Czas startu 25 +/-3 sek. (UNE-92.120-1)
Czas żelowania 90 +/-10 sek. (UNE-92.120-1)
Czas taktu 170 +/-15 sek. (UNE-92.120-1)
Gęstość pozorna przy spienianiu swobodnym 35 Kg/m³ (UNE-92.120-1)

Właściwości pianki stosowane

Gęstość stosowana 38 – 42 Kg/m³ (UNE EN 1602)
Przewodność cieplna 0,030 ± 0,001 W/m·k (UNE-EN 12.667)
Parametry ogniowe Classe E (EUROCLASSE) (UNE EN 13.501-1)
Chłonność wody < 5% obiętości M. INT.
Nie zawiera HFC, HCFC, des COV