Pianka Tecnofoam I-2008

Układ wtryskowy z 15 ~ 20 kg/m³ gęstości

Nadaje się do zastosowań, które wymagają pewnych zdolności do izolacji akustycznej.

Reaktywność

Czas startu 5 +/-1 sek. (UNE-92.120-1)
Czas żelowania 12 +/-1 sek. (UNE-92.120-1)
Gęstość pozorna przy spienianiu swobodnym 10 – 15 Kg/m³ (UNE-92.120-1)

Właściwości pianki stosowane

Gęstość stosowana 15-20 (UNE EN 1602)
Przewodność cieplna 0.035 +/- 2 W/m·k (UNE-EN 12.667)
Parametry ogniowe Classe E (EUROCLASSE) (UNE-EN 13823:2002)
Stabilność < 0,5 % obiętości (UNE EN 1604)
Chłonność akustyczna 0.5 (UNE EN 29053:1993)
Nie zawiera HFC, HCFC, des COV