Pianka Tecnofoam G-2050

Pianki poliuretanowe o gęstości 50 kg/m³

Jest to optymalna izolacja natryskowa ze względu na wysoką gęstość. Ponadto, pianka poliuretanowa jest wolna od substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej i emisji gazów cieplarnianych. Jest stworzona do użytkowania w miejscach, w których ma miejsce spore natężenie ruchu. Przy swojej gęstości zapewnia również znakomite właściwości uszczelniające. Tego rodzaju pianka PUR charakteryzuje się także skutecznymi możliwościami ochronnymi, w sytuacji pojawienia się ognia.

Pozostałe parametry

Najważniejszą cechą, która mówi o właściwościach tego produktu, jest jego gęstość stosowana, która waha się w tym przypadku od 50 do 57 kg/m3. Oferowana pianka poliuretanowa jest również bardzo wytrzymała na ściskanie, zaś cecha ta dochodzi do 2,56 kg/cm2. Dodatkową zaletą ocieplania budynków tym produktem jest atrakcyjna cena, a także brak uczulania na jej składniki.

Właściwości pianki stosowane

Gęstość stosowana 50 ~ 57 Kg/m³ (UNE EN 1602)
Przewodność cieplna 0,030 ± 0,001 W/m·K (UNE-EN 12.667)
Parametry ogniowe Classe E (EUROCLASSE) (UNE EN 13.501-1)
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,56 Kg/cm2 ( UNE EN 826)
Nie zawiera HFC, HCFC, des COV