Certyfikat CE

Firma Docieplam.pl. jako czołowy przedstawiciel pian poliuretanowych w Polsce ma przyjemność przedstawić pakiet pian natryskowych do zastosowania jako wyroby do izolacji budynków typu PUREX NG, dla których od 1.listopada 2014 r. (koniec tzw. okresu koegzystencji) jedyną i obowiązkową do stosowania specyfikacją techniczną staje się norma zharmonizowana PN-EN 14315-1, a jedynym dopuszczalnym oznakowaniem jest etykieta zawierająca znak CE oraz zestaw deklarowanych właściwości pianki. Dla pianek PUREX NG przeprowadzona została procedura oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, stąd wystawione zostały Deklaracje Właściwości Użytkowych, a na opakowaniach znajdują się właściwe etykiety zawierające m. in. oznakowanie CE.

W deklaracjach tych producent wyrobu – zarówno dla pian otwartokomórkowych CCC1 (PUREX NG 0810 NF) jak i zamkniętokomórkowych CCC4 (PUREX NG 0428, PUREX NG 0428 HG oraz PUREX NG 0440) zawarł sformułowania – bazujące na postanowieniach ww. normy – które pozwalają stwierdzić, że dla prawidłowo zaaplikowanej i użytkowanej pianki (zgodnie z Kartą
Techniczną oraz Instrukcją Stosowania) poszczególne jej parametry zachowują następującą trwałość:
– reakcja na ogień nie pogarsza się przez cały okres użytkowania pianki
– wytrzymałość na ściskanie pianki nie pogarsza się przez cały okres użytkowania pianki
– deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła uwzględnia efekt starzenia w czasie 25 lat.

W związku z powyższym uznaje się, że podstawowe parametry pianek PUREX NG nie ulegną pogorszeniu szybciej niż po 25 latach jej prawidłowego użytkowania. Wynika z tego, że stosowanie pian natryskowych zbadanych i oznakowanych zgodnie z PN-EN 14315-1 pozwala na pewniejsze – bo oparte na konkretnej, zharmonizowanej specyfikacji technicznej – przedstawianie potencjalnym inwestorom praktycznych cech izolacji wykonanych z takich pianek PUR.

Mając powyższe na uwadze – aplikatorze pianek natryskowych – pamiętaj, że:
– po 1. listopada 2014 r. powinieneś żądać przedstawienia Ci Deklaracji Właściwości Użytowych odnoszącej się do normy PN-EN 14315-1 dla pianki, którą chcesz kupić i zastosować na terenie Unii Europejskiej
– mimo formalnej ważności Aprobat Technicznych wydanych dla niektórych pianek natryskowych nie mogą one stanowić specyfikacji technicznej wyrobu w świetle zakończenia okresu ich koegzystencji z normą PNEN 14315-1 – roczny okres przejściowy minął właśnie 1. listopada 2014 r.
– skutkiem powyższego jest to, że firmy natryskowe wykonujące aplikacje muszą wypełniać i przkazywać inwestorowi Deklaracją Aplikatora zgodną z drugą częścią normy, czyli z PN-EN 14315-2:2013.

Docieplam.pl posiada również w swojej ofercie system zalewowy PUREX WG 2242E, który może z powodzeniem być wykorzystywany do wykonywanie izolacji cieplnej dla wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – czyli do wytwarzania izolacji rurociągów i zbiorników “in situ” techniką wtrysku pod płaszcz oslonowy. Obok korzystnych cech przetwórczych systemu zwrócić uwagę należy na to, że do jego oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zastosowano normę zharmonizowaną PN-EN 14319-1, a w konsekwencji wystawiono dla niego Deklarację Właściwości Użytkowych oraz oznakowano go znakiem CE. Jest to – podobnie jak dla pianek natryskowych – jedyna prawnie dopuszczalna droga do wprowadzania do obrotu i stosowania pianek zalewowych na miejscu budowy.

Bardzo istotne jest, że deklaracja dla PUREX WG-2242E zawiera pełną charakterystykę cieplną pianki w jej całym zakresie temperatury stosowania czyli od -40°C do +120°C, co jest nie tylko wymagane przez normę, ale pozwala na realną ocenę skuteczności izolacji w trudnych warunkach przemysłowych. Norma posiada również drugą część, oznaczoną jako PN-EN 14319-2, zawierającą Deklarację Aplikatura.

Dodano: 23 maja 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *