Aplikacja piany poliuretanowej na poddaszu budynku mieszkalnego

Użyty system: Poliuretan® Spray S-OC-008

Proces realizacji

Do prac przygotowawczych należało uszczelnienie przestrzeni między murłatą a membraną paroprzepuszczalną, tak aby natryskiwana piana nie wydostała się na elewacje budynku. Tym razem nie trzeba było wykonywać suchej zabudowy wokół okien dachowych, pozostało jedynie wyklejenie folią malarską dwumetrowych okien i ścian, aby zabezpieczyć położone tynki. Membrana dachowa została wykonana z należytą zakładką, dlatego nie trzeba było dodatkowo wklejać taśmy, aby zapobiec wydostawaniu się piany przez łączenia.
Jak widać na zdjęciach, realizacja była wykonana zimą, przy kilkustopniowym mrozie. Dlatego niezbędne było wygrzanie poddasza, co zostało wykonane za pomocą nagrzewnicy olejowej od wczesnych godzin rannych, i finalnie pozwoliło osiągnąć około 20 stopni C przed rozpoczęciem aplikacji piany.
Proces aplikacji przebiegał sprawnie, i był prowadzony z rusztowania, lub bezpośrednio z jętek. Powierzchnia 120 m2 została zaizolowana w kilka godzin, a już w trakcie prac dało się odczuć mniejsze powiewy zimnego powietrza z zewnątrz.

Trudności

Trudnością w aplikacji było dokładne zaizolowanie warstwą 25-30 cm piany otwartokomórkowej każdej szczeliny poddasza, zwłaszcza wokół rur z rekuperacji. Na szczęście natryskiwana izolacja poliuretanowa ma to do siebie, że podczas rozrostu, doskonale wypełnia każdą przestrzeń. Nie mniej wymagało to szczególnej uwagi aplikatora.

Zastosowany materiał

Zastosowany materiał Poliuretan® Spray S-OC-008 sprawdził się doskonale pomimo trudnych, zimowych warunków. Odpowiednia lepkość i temperatura systemu, pozwoliły na aplikację w open space do 25 cm w jednej warstwie, natomiast w okolicy rur z rekuperacji izolacja była nakładana na dwa razy.
Warto również zaznaczyć, że krokwie i jętki były sezonowane, pozbawione wilgoci, stąd można było prowadzić aplikację na całą powierzchnię dachu. Prace tynkarskie były prowadzone jeszcze w okresie letnim, zatem wilgoć budynku została wytrącona, dzięki czemu membrana dachowa była sucha, a piana uzyskała doskonałą adhezję.