Pianka Tecnofoam G-2050

Pianki poliuretanowe o gęstości 50 kg/m³

Optymalna izolacja cieplna ze względu na wysoką gęstość. Ponadto, pianka jest wolna od substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej i emisji gazów cieplarnianych. Nadaje się do obszarów o dużym natężeniu ruchu, przy swojej gęstości zapewnia również znakomite właściwości uszczelniające.

Właściwości pianki stosowane

Gęstość stosowana 50 ~ 57 Kg/m³ (UNE EN 1602)
Przewodność cieplna 0,030 ± 0,001 W/m·K (UNE-EN 12.667)
Parametry ogniowe Classe E (EUROCLASSE) (UNE EN 13.501-1)
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,56 Kg/cm2 ( UNE EN 826)
Nie zawiera HFC, HCFC, des COV