Pianka Tecnofoam G-2049

Pianki poliuretanowe o gęstości 35 kg/m³

Ten rodzaj pianki poliuretanowej jest specjalnie opracowany do ogólnego rozpylania,tam gdzie potrzebna jest niska gęstość,dobre właściwości izolacyjne i reakcja na ogień Euroklasy E. Aplikacje na większość dachów, ogrzewanie podłogowe itp.

Właściwości pianki stosowane

Gęstość stosowana 35 ~ 40 Kg/m³ (UNE 92120-1)
Przewodność cieplna (10 ºC) 0.020 W/m·K (ISO 8301)
Przewodność cieplna (24 ºC) 0.022 W/m·K (UNE-EN 12667-2002)
Parametry ogniowe Classe E (EUROCLASSE) (UNE-EN 13501-1)
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 1,94 Kg/cm2 ( UNE-EN 826)
Zamkniętych komórek 98 % (ISO 4590)
Nie zawiera HFC, HCFC, des COV