Pianka Tecnofoam G-2048

Pianka poliuretanowa o gęstości 30 kg/m³

Specjalnie zaprojektowana dla izolacji cieplnej w budownictwie i przemyśle, do zastosowań takich jak komory wewnętrzne fasady, elewacje wentylowane, izolacje budynki dla hodowli, dla rolnictwa i przemysłu

Właściwości pianki stosowane

Gęstość stosowana 33 ~ 38 Kg/m³ (UNE EN 1602)
Przewodność cieplna 0,030 ± 0,001 W/m·K (UNE-EN 12.667)
Parametry ogniowe Classe E (EUROCLASSE) (UNE-EN 3823:2002)
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 1,43-1,84 Kg/cm2 (UNE-EN 826)
Nie zawiera HFC, HCFC, des COV