Pianka Tecnofoam G-2040

Pianki poliuretanowe o gęstości 40 kg/m³

Efektywny system izolacji o gęstości 40 kg/m³, wolny od substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej. Nadaje się do zewnętrznych izolacji dachu z możliwością chodzenia.

Właściwości pianki stosowane

Gęstość stosowana 40 ~ 47 Kg/m³ (UNE EN 1602)
Przewodność cieplna 0,032 ± 0,001 W/m·K (UNE-EN 12.667)
Parametry ogniowe Classe E (EUROCLASSE) (UNE EN 13.501-1)
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,17 Kg/cm2 (UNE-EN 826)
Nie zawiera HFC, HCFC, des COV